Imprimir

Teatrinhos das Histórias

on .

Os alunos do 2 K/L do Curso Profissional de Apoio à Infância apresentam, na BECRE, os trabalhos realizados no âmbito da disciplina de Expressão Plástica.

Teatr Hist

 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Icon 01
  Radio
 • Icon 02
  Camera
 • Icon 03
  Calendar
 • Icon 04
  Volume
 • Icon 05
  Chat
 • Icon 06
  Tunes
 • Icon 07
  E-Mail
 • Icon 08
  Google+
 • Icon 09
  Player
 • Icon 10
  Like
 • Icon 12
  Twitter
 • Icon 12
  Weather